O ŚW.ANDRZEJU BOBOLI

 Ważniejsze daty z życia i dziejów kultu św. Andrzeja Boboli 

30.11.1591

prawdopodobna data urodzin  w szlacheckiej rodzinie, w Strachocinie, koło Sanoka

1606-1611

rozpoczyna naukę w szkole jezuickiej w Braniewie

1611-1613

31.07.1611 wstąpienie do nowicjatu jezuitów w Wilnie

10.08.1611 otrzymuje suknię zakonną

31.07.1613 złożenie ślubów zakonnych (ubóstwa, czystości i posłuszeństwa)

1613-1616

studiuje filozofię w Akademii Wileńskiej

1616-1618

odbywa praktykę pedagogiczną w szkołach jezuickich  w Braniewie i Pułtusku

1618-1622

studiuje teologię w Akademii Wileńskiej

12.03.1622

otrzymuje święcenia kapłańskie

1622-1624

w Nieświeżu odbył trzecią probację, a po jej zakończeniu był rektorem miejscowego kościoła jezuitów

1624-1630

w kościele św. Kazimierza w Wilnie był kaznodzieją i spowiednikiem

w latach 1626-1630 pełnił funkcję rektora tego kościoła, od 1628 doradcy prepozyta

02.06.1630 – złożył profesję czterech ślubów zakonnych

1630-1633

pełni obowiązki superiora domu zakonnego jezuitów w Borgujsku nad Berezyną

1633-1636

kieruje Sodalicją Mariańską uczniów Kolegium w Płocku na Mazowszu

1636-1637

kaznodzieja w kościele jezuitów w Warszawie

1637-1638

prefekt Kolegium jezuitów  i kaznodzieja w Płocku

1638-1642

doradca rektora, kaznodzieja i dyrektor szkoły humanistycznej w Łomży

1642-1646

kaznodzieja, kierownik nauk, moderator Sodalicji Mariańskiej i misjonarz w Pińsku

1646-1652

kaznodzieja, wykładowca, misjonarz w Wilnie w kościele św. Kazimierza

1652-1657

kaznodzieja w kościele św. Stanisława w Pińsku oraz misjonarz pańszczyzny, za co otrzymał przydomek „apostoła pińszczyzny” i „łowcy dusz”

w roku 1653 przebywał w Płocku, a w 1655 w Winie

16.05.1657

zostaje zamordowany przez kozaków z Janowie Poleskim i pochowany w podziemiach kościoła jezuitów w Pińsku

16.04.1702

ukazuje się Marcinowi Godebskiemu, rektorowi Kolegium jezuitów w Pińsku; ożyła pamięć o jego śmierci i rozpoczęto poszukiwania jego trumny

19.05.1702

odnaleziono trumnę i wystawiono w kościele, gdy okazało się, że ciało pomimo upływu 45 lat od śmierci nie uległo zniszczeniu; Kolegium jezuitów w Pińsku nie uległo zniszczeniu przez Szwedów

1712

przybywa do Pińska biskup łucki Aleksander Wychowski wraz z komisją bada sprawę rosnącego kultu Andrzeja Boboli, dokonują oglądu ciała i biskup przesyła akta z wizytacji na ręce papieża Klemensa XII

02.10.1712

biskup Aleksander Wychowski otwiera w swojej diecezji proces informacyjny

1719

biskup łucki Joachim Przebendowski (następca biskupa Aleksandra Wychowskiego) rozpoczyna drugi proces o beatyfikację, a prośbę popiera biskup wileński Konstanty Brzostowski, który w młodości znał Bobolę

02.03.1720

kongregacja obrzędów oddaje dokumenty do zbadania specjalnej komisji

1725

pierwszy raz ogłoszono drukiem życiorys Andrzeja Boboli

27.11.1728

Kongregacja rzymska orzekła, że są wystarczające dowody o sławie świętości, męczeństwa i cudach sługi bożego Andrzeja Boboli. W ślad za tym orzeczeniem papież Benedykt XIII wyznaczył nową specjalną komisję, która odtąd miała stale zajmować się sprawą, zatwierdziła proces piński i zarządziła dwa zwyczajne procesy apostolskie w Pińsku i w Wilnie

26.05.1730

przystąpiono do szczegółowego zbadania ciała męczennika, w którym brali udział lekarze

02.08.1736

odbywa się wstępne posiedzenie Kongregacji Obrzędów, na którym dyskutowane były formalności procesów informacyjnych  i apostolskich, które odbyły się w Pińsku, Janowie i Wilnie

17.08.1736

dekret papieski uprawamacnia decyzję Kongregacji Obrzędów i rozpoczyna się proces apostolski

1755

papież Benedykt XIV orzekł, że sługa boży Andrzej Bobola poniósł śmierć za wiarę i zaliczył go w poczet męczenników kościoła

30.01.1808

po oddaniu prawosławnym kościoła jezuitów w Pińsku ciało męczennika  spoczęło w krypcie kościoła jezuitów w Połocku

1819

Andrzej Bobola ukazał się Alojzemu Korzeniowskiemu w celi klasztoru oo. dominikanów w Wilnie, zapowiadając wskrzeszenie Polski słowami „ja będę jej głównym patronem”

08.06.1830

relikwie męczennika przewieziono do kościoła dominikanów w Połocku

24.06.1853

po mszy św. w bazylice laterańskiej papież Pius IX ogłosił wobec kardynałów, że „bezpiecznie można przystąpić do uroczystej beatyfikacji wielebnego Andrzeja Boboli” i polecił przygotowanie brewe beatyfikacyjne na tę uroczystość

30.10.1853

papież Pius IX beatyfikował Andrzeja Bobolę

06-15.08.1920

z polecenia kardynała A. Katowskiego w oblężonej Warszawie odbyły się nowenny i procesje z relikwiami bł. Andrzeja Boboli (trumna z ramieniem) i bł. Władysława z Goleniowa w intencji uproszenia zwycięstwa nad bolszewikami

15 sierpnia Wojsko Polskie odniosło zwycięstwo („cud nad Wisłą")

20.07.1922

bolszewicy przewożą trumnę z relikwiami Andrzeja Boboli z Połocka do gmachu wystawy higienicznej ludowego komisariatu zdrowia w Moskwie, gdzie zostaje początkowo wystawione na widok publiczny, a gdy miejscowa ludność zaczyna oddawać mu cześć zostaje schowana do magazynów

01.11.1923

na prośbę papieża Piusa XI władze sowieckie (w zamian za pomoc żywnościową) wyraziły zgodę na przewiezienie relikwii do Rzymu, ale pod warunkiem, że ich podróż nie będzie się odbywała przez teren Polski

01.11.1923 trumna spoczęła w kaplicy św. Matyldy w Watykanie (prywatna kaplica papieska)

maj 1924

ojciec św. przekazał trumnę z relikwiami do jezuickiego kościoła Al. Gesu w Rzymie

17.04.1938

papież Pius XI kanonizował Andrzeja Bobolę

08-17.06.1938

sprowadzenie trumny z relikwiami z Rzymu do Polski i ich uroczyste powitanie na całej trasie przejazdu od granicy do Warszawy

20.06.1938

relikwie spoczęły w kaplicy jezuitów na ul.Rakowieckiej

27.09.1939

trumnę z relikwiami przewieziono na Stare Miasto do kościoła Matki Bożej Łaskawej

14.08.1944

relikwie przeniesiono do kościoła św. Jacka przy ul.Freta

07.02.1945

trumna z relikwiami wraca do kaplicy jezuitów przy ul.Rakowieckiej

1980-1989

budowa Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w warszawie

17.04.1988 świętowano pięćdziesiątą rocznicę kanonizacji św. Andrzeja Boboli

19.06.1988 obchodzono pięćdziesięciolecie obecności relikwii w ośrodku jezuitów w Warszawie

1983- 1987

w parafii w Strachocinie księdza Józefa Niżnika (podobnie jak wcześniejszych proboszczów tej parafii od roku 1938) nawiedza św. Andrzej Bobola, ostatni raz 16.05.1987, kiedy to zapytany „kim jesteś i czego chcesz” odpowiedział „jestem św. Andrzej Bobola zacznijcie mnie czcić”

16.05.1988

sprowadzenie relikwii i początek kultu św. Andrzeja Boboli w Warszawie w Strachocinie

13.05.1989

umieszczenie na stałe w prezbiterium Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie na ul.Rakowieckiej trumny z relikwiami męczennika

1990

w maju odbyła się pierwsza po wojnie pielgrzymka do Janowa Poleskiego i Pińska śladami św. Andrzeja Boboli

24.11.1991

w ramach uroczystości czterechsetlecia urodzin św. Andrzeja Boboli, kardynał Józef Glemp Prymas polski dokonał konsekracji Sanktuarium w Warszawie na ul.Rakowieckiej

17.05.1992

dekretem Stolicy Apostolskiej z 14.04.1992 św. Andrzej Bobola został ustanowiony Patronem Metropolii Warszawskiej

powstało i jednocześnie uzyskało osobowość prawną stowarzyszenie Krzewienia Kultu św. Andrzeja Boboli (SKKAB), które szerzy kult świętego i organizuje rokrocznie w maju pielgrzymki „śladami św. Andrzeja Boboli”

1992

rozpoczęcie kultu św. Andrzeja Boboli na Bobolówce w Strachocinie

14 i 15.05.1993

odbyły się pierwsze uroczyste procesje w obydwóch diecezjach stolicy dla uczczenia Patrona Metropolii Warszawskiej

1997

w maju – w 340 rocznicę męczeńskiej śmierci św. Andrzeja Boboli odbyła się VIII Pielgrzymka Stowarzyszenia Krzewienia Kultu św. Andrzeja Boboli (SKKAB) „śladami św. Andrzeja Boboli i dalej na wschód od Katynia”

16.05.2002

o godzinie 17.00 rozpoczęła się uroczysta msza św. W sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie ul.Rakowiecka, pod przewodnictwem jego eminencji kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski z okazji ogłoszenia świętego Andrzeja Boboli Patronem Polski

po mszy świętej otwarcie wystawy malarstwa, grafiki i rzeźby „św. Andrzej Bobola patronem ku jedności na progu III tysiąclecia”.

19.03.2007

ksiądz arcybiskup Józef Michalik metropolita przemyski ustanowił kościół w Strachocinie diecezjalnym Sanktuarium św. Andrzeja Boboli

 

 

Żródło:

strona   https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/s_bobola_kalendarium.html

i ze strony parafii w Strachocinie:

http://www.strachocina.przemyska.pl/index.php?id=4&subpage=1

  

 

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY